Styret i HHSK 2016:

Leder: Iren Lunde Eldstad (iren@hhsk.no) - 1 år

Nestleder : Sissel Skrindo (sissel@hhsk.no) - 1 år

Kasserer: Hege Falck-Andersen (hege@hhsk.no) - 1 år

Sekretær: Hedvig J. Rud (hedvig@hhsk.no) - 2 år

Styremedlem: Irene Storeskar (irene@hhsk.no) - fast

Styremedlem: Olav Andres Ådnegard (olavandres@hhsk.no) - fast

Varamedlem 1 : Kaia K. Nygård (kaiak@hhsk.no) - 1 år

Varamedlem 2: Vigdis Danielsen (vigdis@hhsk.no) - 1 år


Juniorrepresentant i styret: Ingebjørg H. Ådnegard (Ål) og ? (Gol) - 1 år


Juniorkoordinatorer: Gro Offerdal (Ål), Mona Vibe (Gol)


---

Stevnekomitè sprang og dressur:
Leder: Hege Falck-Andersen
Synne Håheim, Liv Marit Lien, Egil Lybekk og
Kristina H. Gubrandsgard. (stevne@hhsk.no)

Stevneekomitè distanse:
Kaia K. Nygård (distanse@hhsk.no)

Valgkomitè:
Leder: Marianne Laa
Kristine Jordheim og Synne Håheim (valg@hhsk.no)

PR-Ansvarlig: Sissel Skrindo (pr@hhsk.no)

Web-Ansvarlig: Rannveig Øygardslia (web@hhsk.no)
Powered by: Bloc