Styret i HHSK 2018:

Leder: Sissel Skrindo (sissel@hhsk.no) - 1 år

Nestleder :  Iren Lunde Eldstad (iren@hhsk.no) - 1 år

Kasserer: Hege Falck-Andersen (hege@hhsk.no) - 2 år

Sekretær: Hedvig J. Rud (hedvig@hhsk.no) - 1 år

Styremedlem: Irene Storeskar (irene@hhsk.no) - fast

Styremedlem: Olav Andres Ådnegard (olavandres@hhsk.no) - fast

Styremedlem: Marie Thorson Østby Natten (marie@hhsk.no) - fast


Varamedlem 1: Vigdis Danielsen (vigdis@hhsk.no) - 1 år

Varamedlem 2: Jeanette Olsen (jeanette@hhsk.no) - 2 år


Juniorrepresentanter i styret: Ingebjørg Ådnegard og Andrine Bøygard (junior@hhsk.no) - 1 år


Juniorkoordinatorer: Mona Vibe (Gol) og Gro Offerdal (Ål) - 1 år


---

Stevnekomitè sprang og dressur:
Leder: Hege Falck-Andersen
Synne Håheim, Liv Marit Lien, Egil Lybekk, Jan Roar Kolhus, Eva Østro Strand og Ingunn Bergheim (stevne@hhsk.no)

Stevneekomitè distanse:
Kaia K. Nygård og Mari Ekra (distanse@hhsk.no)

Valgkomitè:
Marianne Laa og Synne Håheim (valg@hhsk.no)

Revisor: Rannveig Øygardslia og Reidun Aaker


PR-Ansvarlig: Sissel Skrindo (pr@hhsk.no)

Web-Ansvarlig: Rannveig Øygardslia (web@hhsk.no)
Levert av IdrettenOnline