Referat Styremøte 14.03.17

Postet av Hallingen Hestesportsklubb den 15. Mar 2017

Styremøte Hallingen 14. mars 2017


Tilstede: Sissel, Iren, Hege, Irene, Olav Andres, Vigdis, Kaia, Marie, Hedvig


Den nye lederen ønsker VELKOMMEN.


Innkommen post:


Kurs i styrearbeid i praksis. Gol 26. april. NIF. Hvis noen kan: frist for påmelding 24. april


Kurs Odd Rolfsen, mentaltrener. Vi kan invitere ham. Var veldig bra sist gang.


KR1-kurs 1. april, på Vinn. Geilo er invitert og får vår medlemspris. Dersom det blir behov vil Geilo arrangere nytt kurs seinere der vi blir invitert. Iren tar imot påmeldinger, Irene møter opp på kurset og tar imot betaling osv.


Tilbud fra Felleskjøpet, klubbmedlemmene får 10% på hesteutstyr.


Maria Jensen har meldt seg på kjøredommerkurs i Sverige. Har søkt om 4885 (inkl kursavgift, reise og opphold). Kurset koster 1600,- Vi sjekker hva vi har gjort før, men tror vi kan dekke kursavgifta (1600,-). Hun forplikter seg da til å dømme gratis for oss 3 ganger (mot at vi dekker reise, billigste reisemåte), dersom vi har behov for dette.


Statutter Nasjonale Hesteraser-Cup:

Forslag fra Marie:

Formål: fremme aktiv bruk av nasjonale hesteraser på stevner

Cup i sprang og dressur

Kan starte begge greiner

Må starte minst 2 av 4 stevner, de 2 beste er tellende

Åpen for alle nasjonale hesteraser (foreløpig ikke krav om stambokført hest), altså døl, fjordhest, nordlandshest, kaldblodstraver.

Arrangøren bestemmer klasser og vilkår

Kan bare starte et nivå pr grein

Én cupvinner pr grein, uavhengig av nivå.

Minst 3 anmeldte og startende ekvipasjer i hver grein for premiering

Deltakersløyfer til alle

Pokal og sløyfer på siste stevne

100 kr som en engangssum for å starte


Tråvlaget: Kaia har vært på møte, der diverse hestelag og foreninger var representert. Tråvlaget vil ha seminar på Hesteutstillinga, sannsynligvis med tema snyltarar i meltingskanalen hjå hetsen. Islandshestforeninga/tråvlaget vil arrangere travløp/istølt neste vinter. Kan være aktuelt å samarbeide om mentaltrener Rolfsen.


Budsjett 2017:

Sissel har satt opp forslag til budsjett. Må regne med redusert inntekt på: kontingent og dugnader. Vanskelig å si noe om inntekter/utgifter på stevner. Bør ha et halvårlig budsjettmøte (til sommeren).


Etterspretten. Dugnadslista er i boks.


Vårstevnene: Teknisk personell er klart.

6-7 mai Skaga

27-28 mai Gjeldokk

Vipps: må snakke med Sparebanken. Hege og Sissel ser på dette sammen.


Ingen møtte på Frivilligmøte på Ål. Gol: onsdag 29. mars,kl 18.00, kan noen delta? Irene spør Mona eller Ingunn..


Hvem gjør hva?

Klubbadmin, Horsepro, betalinger, tar vare på bilag og sender til Jan Håvard: Hege

Registrering og lisenser: Irene

Klubbklær: Vigdis og Kaia

Nettsida og maillister: Rannveig

Referater, årsmelding: Hedvig

Distanse: Kaia

Pressekontakt, søknader om støtte, dugnader: Sissel

Regnskap: Jan Håvard

Kringle: Marie og Olav Andres

Ønske om at pressekontaktjobben kan delegeres noe. Det må for eksempel være mulig i skrive resultatlister til Hallingdølen i sekretariatet mot slutten av hver stevnedag. La dette være en oppgave på stevnene.


Eventuelt:

Egil ønsker seg flere hinderflagg og innfangergrinder til Ål. Kan hende det fins massevis på Gol.


Neste møte: 25. april kl 2000 hos Irene. Olav Andres baker kringle.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.