Hallingen Hestesportsklubb er tilsluttet Norges Rytterforbund, og ønsker å være en aktiv klubb for alle. Vi har medlemmer i alle aldre, på alle nivåer. Klubben fungerer som et samlingsted for hestefolk fra hele dalen, i hovedsak fra Ål og Gol.


Vi arrangerer 4 stevner i året i sprang og dressur, både på klubb og distriktsnivå. Vi har også arrangert distanseritt på distrikts- og landsnivå. Tidligere har vi også arrangert brukshestprøver og kjøreklasser.

Vi har en aktiv juniorgruppe som arrangerer sosiale kvelder med ulike "hestlige" temaer.

Vi avholder flere kurs og temakvelder i løpet av året, og hver måned har vi helgekurs med topprytter og -trener Jeremy Spring.

Klubben har base på Gjeldokk Hestesenter på Ål og Skaga Ridesenter på Gol, i tillegg disponerer vi en stor grusbane i Kvinnegardslia på Ål, som klubbens medlemmer fritt kan benytte seg av.