Referat Styremøte HHSK 20.01.15

Postet av Hallingen Hestesportsklubb den 4. Nov 2015

Styremøte Hallingen 20. januar 2015


Tilstede: Iren, Sissel, Kaia, Vigdis, Hege, Irene, Olav Andres, Hedvig


Innkommet post:

Informasjon om it-løsninger for idrettsklubbene. Rapportering om medlemsregistre, det tilbys gratis klubbadmin. KAIA og KRISTINE JORDHEIM, IRENE og HEGE har brukernavn. Medlemslistene skal inn ila januar 2015. Medlemskontigentgiroer kan også sendes ut via klubbadmin. Kan kanskje ordnes via klubbadmin i år.

Invitasjon til kurs i «klubbens styrearbeid i praksis», Drammen 22 januar. Vi sender ingen i år.

Nytt møte på Frivillighetssentralen . Ål kommune – frivillige lag og foreninger. SISSEL tar oppdraget og presenterer klubben. 2. februar. Arena Ål. (lag og org – reiseliv). Friluftlivets år. Frivillighetspris. Diverse.

NRYF: Jubileumsår 2015. Rytter.no er ny.

Innkalling til Ryttertinget. 21-22 mars, Lillestrøm. Rekruttering, klubbsatsing. Fest og moro. Valg av forbundsstyret og ungdomsstyret. Vi har representasjon og stemmerett for 2 representanter. Klubben dekker opphold, NRYF dekker reise. Frist for saker som skal behandles på tinget er 20 februar. Påmelding 8 februar.

Aktivitetsleder i barneidrett. 13-14 februar på Heistadmoen.

Endringer i Grønt kortkurs. Det vil bli laget en kursveiledning som gjelder hele kurset. Kurset er tenkt lengre enn det var før, men LC dressur kan byttes ut med ryttertest (bla). Ny grønt kortbok. Ny sertifisering og akkreditering og autorisering og kompetanseheving av kurspersonale. Liste over kurstidspunkter kommer på kretsens side. Evt ring Ingar Nilsen (grønt kortkontakt). Vi gleder oss til grønt kortkonkurransen. IRENE og ELIN må ta kontakt med Ingar før nye grønt kortkurs.. TINA må antakelig ta en nytt kurs for å holde reglementskurset, Elin og Irene MÅ kanskje ikke, men burde, iflg NRYF. Klubben betaler for utgifter i forbindelse med disse kursene.

Vi har søkt på kulturmidler fra Ål kommune, og noe som heter «min hjertesak» i Veidekke.


Årsmøteforberedelser:

Hvem er på valg? Hege er på valg, men kan fortsette. Iren holder koken som leder. Sissel sitter 1 år til som nestleder (skal sitte 2 år). Begge vara er på valg, men tar et år til (Vigdis og Kaia). Hedvig skal sitte et år til. Ungdomsrepresentantene kan kanskje sitte 1 år til (Marie og Gerd Marie).

Anne Mette har Wenche og Liv Marit og Synne Håheim til stevnekomiteen. Mangler 1. (Sissel har sagt at hun kan). Trenger ny valgkomité. (kan ikke sitte styret) Mona Vibe? Turid Østenfor? Tina eller Embrik Gudbrandsgard? John Olav Tveitehaug? Margunn Gullhagen? Synne Håheim kan også sitte i valgkomiteen.

Diverse:

Årsmøtet i BRYK er ikke satt ennå, men der bør så mange av klubbens medlemmer (+ naboklubbene) møte opp. Alle er på valg bortsett fra Ingar Nilsen.

Vi har satt opp temamøte 12. februar. Utsetter dette til mars. Kaia ønsker å rekruttere fler til distanseritt. Kan derfor ha et temamøte om distanseritt, et slags lavterskeltilbud, før et treningsritt i slutten av april/begynnelsen av mai. Ønsker også å arrangere distrikt- eller landsstevne 5 september (10, 24, 50 og 80). HEGE setter dette inn på Horse-Pro.


Nytt møte: 10 mars kl 2000 hos Iren.

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.